Svarsformulär

Inbjudan till möte den 2 februari

Tid: Kl 13-15.30 (lunch mellan kl 12 och 13 på Geschwornergården för den som så önskar)

Plats: Gruvan Konferens i Falun (rum Argentum)

Preliminär agenda

Hur ser branschens behov kompetensförsörjningsbehov ut? (redovisning från djupintervjuer med 50 dalaföretag i byggsektorn*)
Dialog om handlingsplan utifrån intervjuresultatet
Skolverkets ”dimensioneringsplanering” (anpassning av utbildningsutbud på gymnasiet och komvux till branschens behov)
Byggkonjunkturen 2024 -hur ser det ut för Sverige/Dalarna?
Läget på länets byggprogram
Utveckling av Högskolan Dalarnas byggutbildningar och Högskolans samverkan med branschen
Dialog om handlingsplan och prioriteringar framåt utifrån företagsintervjuer och övriga förutsättningar
Övriga frågor, rapporter och inspel

* Vi intervjuar under november och december ett femtiotal företag i byggsektorn i hela Dalarna- i alla delbranscher och alla delar av länet. Vi ställer frågor om rekryteringsbehov, särskilt efterfrågade yrkesgrupper, samverkan med gymnasium/vuxenutbildning/högskola och orderläge. Vi redovisar resultatet av intervjuerna och för en dialog om handlingsplan framåt utifrån intervjuresultatet.

Du anmäler dig till mötet i formuläret här nedan, senast den 26 januari.