Kraftsamling för kompetensförsörjning i Dalarnas byggsektor

Dalarnas Byggkompetensråd är en samverkansplattform för att säkerställa kompetensförsörjningen i Dalarnas byggsektor. Medverkande aktörer är branschorganisationer, utbildningsaktörer, kommuner, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen samt företag som är aktiva i byggsektorn.

Läs mer

Aktuella aktiviteter

  • Byggprogrammen besöker Säkerhetsparken i Arlanda under våren 2024
  • Bygg- och bilkollo
    Falu kommun arrangerar Bygg- och bilkollo i sommar. Läs mer här