Byggsektorn i Dalarna kraftsamlar för kompetensförsörjning

Aktörerna i byggsektorn i Dalarna har enats om att bilda ett kompetensråd för byggbranschen i länet!

Fredag 10 december -21 samlades ett stort antal representanter från företag, fackliga organisationer och utbildningar i byggbranschen för att prata ihop sig om hur branschen ska klara sin kompetensförsörjning på sikt. Det är högt tryck i branschen och många företag har svårt att hitta de medarbetare de behöver för att kunna planera, projektera och producera det som efterfrågas. På plats fanns företagare/företagsledare från olika delbranscher, Byggföretagen, fackliga representanter, Galaxen, konsultföretag, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna, Byggutbildning Star, Dala Wux, byggymnasier, m fl.

Efter presentation av förstudien ”Byggsektorns regionala samverkansmiljö” så enades församlingen om att bilda ett kompetensråd med uppstart under våren 2022. I rådet ska branschföretag, utbildare och andra viktiga samarbetsaktörer enas om en gemensam bild och hur vi tillsammans kan försörja branschen med kompetens på ett så bra sätt som möjligt och dessutom utveckla jämställdhet och integration/mångfald i byggsektorn.

Församlingen var helt överens både om bilden av nuläget och den framtida nyttan av ett kompetensråd.

För att ge kompetensrådet ett kraftfullare engagemang skall deltagarna skicka in en avsiktsförklaring.

Varje företag eller organisation kan anmäla 2 deltagare till rådet kallas till rådets möten, men hur många som helst kan anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Om du anmäler dig som deltagare så får du nyhetsbrevet automatiskt.

Upptaktsmötet för Kompetensrådet hölls i Falun på Gruvans Konferens den 11 mars. Läs info här intill.

Med enade krafter jobbar vi tillsammans för en bättre kompetensförsörjning i byggbranschen i Dalarna!

Handledarutbildning onsdag den 10 maj kl 8-16

Vi bjuder in byggföretag i Dalarna till handledarutbildning. Utbildningen hålls på Lugnetgymnasiet i Falun den 10 maj kl 8 till 16. Dagen handlar om vad handledning innebär. Den handlar också om nyttan med APL (arbetsplatsförlagt lärande) och hur man planerar inför en APL.

Vi diskuterar vad som är ett gott bemötande och en bra kommunikation.

Syftet är att handledaren efter den här dagen både ska tycka att det är roligt att ta emot en elev och känna sig säkrare i sin roll som handledare. Oavsett om den som ska handledas är en apl-elev (ungdom från en gymnasieskola), gymnasial lärling (ungdom som kommer från en gymnasieskola och är mer än 50 % av sin skoltid på en arbetsplats), vux-elev eller företagslärling som gör sin färdigutbildningstid på ert företag, så är det viktigt att som handledare vara förberedd inför uppdraget.

Handledarutbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch.

Antalet platser är begränsat så anmäl dig/er omgående på denna länk.

Varmt välkomna!

Medlemsmöte 16 december

Den 16 december hade Dalarnas Byggkompetensråd ett medlemsmöte på Gruvan konferens i Falun. Ett trettiotal deltagare fanns med digitalt och på plats.

Ordförande Klas gjorde en redogörelse för hur arbetet fortskridit under hösten. Vidare informerades om den ansökan om finansiering som lämnats till Region Dalarna och Stiftelsen Star Byggutveckling.

Tryck på tomten så kommer du till en sammanfattning av presentationer och mötet. Annars kan du se mötet i video nedan.

Möte Byggkompetensrådet 13 maj 2022

Cirka 25 deltagare varav några på länk tog del av AU:s förslag till prioriteringar. Se förslaget i detta bildspel som ordföranden Klas Hedlund föredrog.

Conny Danielsson bidrog också med ett bildspel med värdefulla bakgrundsfakta. Du kan se bilderna här.

Mötet beslutade att vi nu går vidare med en ansökan om verksamhetsmedel under en 3-årsperiod.

Se vårt pressmeddelande.

Möte Byggkompetensrådet 11 Mars 2022

Upptaktsmötet för Dalarnas Byggkompetensråd samlade ett 30-tal deltagare. Varje deltagare fick presentera sig och framföra de frågor som man tyckte rådet borde ta itu med.

Avslutningsvis utsågs ett AU som fick i uppdrag att sammanställa och prioritera frågorna. I AU ingår företagarna Klas Hedlund Miljönären, (ordförande) och Per Schönbeck, BBM Dalarna. Parterna representeras av Henrik Stenberg, Byggnads och Eva Thor, Byggföretagen. Från utbildningssidan deltar Mikael Karlsson, Lugnetgymnasiet, Olof Ekfeldt, Hagströmska gymnasiet, Annika Paulsson, Vuxenutbildningen Falun och Patrik Mosveen, Högskolan Dalarna. Dessutom ingår Conny Danielsson, Region Dalarna och Åsa Johansson, Arbetsförmedlingen i AU.

På länken här nedan finns inspelningen av hela seminariet.

Seminarium 10 december

Här nedan finns presentationerna från slutseminariet samt inspelningen av seminariet.

Eva Thor
Conny Danielsson
Ola Granholm

Seminarium 22 juni

Framtidssäkring av byggsektorns kompetensförsörjning i Dalarna: