Vägar in i branschen

Det finns flera olika vägar till att bli yrkesarbetare inom bygg. Den vanligaste vägen är att läsa via Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet men det går även att utbilda sig som vuxen hos endera den kommunala vuxenutbildningen eller via arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning. Det går också att bli yrkesarbetare som företagslärling, det innebär att grundutbildningen läses in på distans kombinerat med arbete på företaget.
Om du letar efter en utbildning till ett yrke som inte finns med på den här sidan, kontakta Niclas Engberg på Byggföretagen.

Byggutbildningar på gymnasiet
Bygg och anläggningsprogrammet

Byggutbildningar inom vuxenutbildning
Kommunal vuxenutbildning 

Utbildning som lärling- olika lärlingsformer
Det finns tre olika former av lärling.

  1. Gymnasial lärling – går på gymnasiets grundutbildning men delar sin tid mellan skola och APL-företag där minst 50% av tiden ska göras som APL
  2. Företagslärling – läser först den gemensamma fackteorin på distans, därefter sker utbildningen på företaget
  3. Vuxenlärling – individanpassad modell på 55 – 60 veckor där teoridelen läses inom vuxenutbildningen och upp till 70% av utbildningen är arbetsplatsförlagt

Byggutbildning för arbetssökande
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar

Eftergymnasial utbildning inom bygg och anläggning

När det gäller eftergymnasial utbildning inom bygg finns det två nivåer, Yrkeshögskola och Högskola/Universitet. En yrkeshögskoleutbildning är mellan 1 – 2 år och riktat mot en specifik yrkesroll medan en högskole/universitetsutbildning vanligtvis är 2 – 3 år och med lite bredare inriktning.

Här kan du läsa mer om vilka eftergymnasiala utbildningar som finns inom samhällsbyggnad: studentum.se

Om du vill veta mer om Yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbyggnad kan du läsa mer här: yrkeshögskolan

Högskolan Dalarna har tre utbildningar på grundläggande nivå samt en Magister-utbildning i energieffektivt byggande, samt ett flertal fristående kurser. Läs mer här: Byggteknik – Högskolan Dalarna