Samverkan med byggutbildningar

Företag som regelmässigt tar emot APL-elever har lättare att rekrytera än företag som inte gör det. Det finns flera fördelar för företag i att ta emot elever på praktik. Praktiken kallas för ArbetsPlatsförlagt Lärande (APL) och många företag använder sig av det som ett bra och smidigt sätt att testa/rekrytera nya medarbetare. Läs mer här om APL

I arbetet för en jämställd och inkluderande byggbransch har BYN tagit fram en kvalitetsmärkning av APL hos byggföretag, den märkningen kallas inkluderande arbetsplatslärande. När ni uppfyller kriterierna för att vara ett iAPL-företag så får ni ”på köpet” en kvalitetssäkring av företaget APL-arbetet. Om du vill läsa mer om det och ansöka om att bli ett iAPL-godkänt företag kan du göra det här: BYN – Inkluderande APL

Som företagare/företagsledare så kan du vara med och påverka yrkesutbildningarna. Utbildningsanordnarna ser positivt på att du bidrar med tankar och inspel. Du kan också påverka vad som tas upp i mötena mellan branschen och utbildningen. I gymnasiet kallas dessa möten med lokala företag för ”programråd”. I vuxenutbildningen kallas det de ”yrkesråd” och i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar kallas de ”branschråd”. Läs mer om programråd och yrkesråd